Bauhaus terassiöljy

Puuöljyt ja terassiöljyt pihan huoltotöihin | bauhaus.fi

Puuöljyt ja terassiöljyt pihan huoltotöihin | bauhaus.fi

Terassiöljy ja puuöljy ovat raratkaisu terassin kaunistamiseen. Huolla puupinnat ja pidä puiset ulkokalusteet, terassi ja laiturit kunnossa vuodesta toiseen …

Pidä terassi, patio ja pihakalusteet kunnossa puu- ja terassiöljyillä. Tule ja löydä BAUHAUSin laajasta valikoimasta oikeat tuotteet eri puupintojen käsittelyyn!

Terassiöljy Uula 9 l | bauhaus.fi

Terassiöljy Uula 9 l | bauhaus.fi

Turvalausekkeet: P102 – Säilytä lasten ulottumattomissa. P101 – Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.

Valtti Kaluste- ja Terassiöljy Tikkurila Ruskea | bauhaus.fi

Valtti Kaluste- ja Terassiöljy Tikkurila Ruskea | bauhaus.fi

Huomiosana: VaaraTurvalausekkeet:P102 – Säilytä lasten ulottumattomissa.P101 – Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.P261 – Vältä höyryn hengittämistä.P271 – Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanv

Terassiöljy Pinotex Plus Kirkas | bauhaus.fi

Terassiöljy Pinotex Plus Kirkas | bauhaus.fi

Turvalausekkeet:P102 – Säilytä lasten ulottumattomissa. P101 – Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.P262 – Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. P312 – Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkä

Terassiöljy Pinotex Kirkas | bauhaus.fi

Terassiöljy Pinotex Kirkas | bauhaus.fi

Turvalausekkeet:P102 – Säilytä lasten ulottumattomissa. P101 – Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.P262 – Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. P312 – Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkä

Terassiöljy Pinotex Teak 5 l | bauhaus.fi

Terassiöljy Pinotex Teak 5 l | bauhaus.fi

Turvalausekkeet:P102 – Säilytä lasten ulottumattomissa. P101 – Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.P262 – Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. P312 – Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkä

Puuöljy Guide Ruskea | bauhaus.fi

Puuöljy Guide Ruskea | bauhaus.fi

Turvalausekkeet:P102: Säilytä lasten ulottumattomissaP302+P352: JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedelläP333+P313: Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriinP501: Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisten jätteiden tai pakkausjätt

Valtti Plus Terrace Oil Tikkurila Ruskea | bauhaus.fi

Valtti Plus Terrace Oil Tikkurila Ruskea | bauhaus.fi

Turvalausekkeet:P273 – Vältettävä päästämistä ympäristöön.Vaaralausekkeet: H412 – Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.Skyddsangivelser:P273 – Undvik utsläpp till miljön.Faroangivelser:H412 – Skadliga långtidseffekter för va

Valtti Puuöljy Tikkurila Väritön | bauhaus.fi

Valtti Puuöljy Tikkurila Väritön | bauhaus.fi

Huomiosana: VaaraTurvalausekkeet:P102 – Säilytä lasten ulottumattomissa.P101 – Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetikettiP261 – Vältä höyryn hengittämistä.P280 – Käytä suojakäsineitä.P271 – Käytä ainoastaan ulkona tai til

Keywords: bauhaus terassiöljy, bauhaus puuöljy, terassiöljy bauhaus

E-mail: mail@tobiasehlig.dk